Selecteer de taal

  huisjes transpWoonkamer: pelletkachel instructie


  ♠ Gebruik en reinigen:

  De kachel op de 2de verdieping werkt op zgn pelletkorrels. Deze vindt u in een kunststof kist op het terras aan de achterzijde van de woonkamer. Standaard is voorzien in 9 zakken. Wij vragen onze gasten om vóór de dag van vertrek zelf voor aanvulling van de zakken te zorgen. Op die manier betaald u de daadwerkelijke kosten (ca. € 6,75 p/ 15 kg zak) zoals deze in de winkel (Obramat) in rekening worden gebracht.

  Indien u om redenen hier niet in voorziet, dan worden de zakken na uw vertrek door onze gastheren aangevuld. De zakken kosten dan €12,00 per stuk i.v.m. transport en tijd. Het aantal gebruikte zakken wordt in mindering gebracht op de betaalde borg.

  Belangrijk: pellets moeten droog blijven. Wilt u zo vriendelijk zijn om het deksel van de kist goed te sluiten?

  Adres Obramat:
  Bulevard Comercial , Av. Pais Valencia 11
  03509 Finestrat GoogleMaps iconRoute

  ♣ Gebruik pelletkachel:

  • Bovenop de kachel ziet u een klepje: dit is het reservoir om de pellets in te doen.
  • Zorg ervoor dat u het reservoir vóór gebruik vult en het klepje goed sluit.
   Zowel de klep als de branddeur aan de voorzijde van de kachel tijdens gebruik niet openen!
  • Om de kachel op te starten drukt u enkele seconden op de rode knop op de afstandsbediening. De kachel heeft enige tijd nodig om over te gaan naar de ontstekingsfase (Ingnition). Deze melding verschijnt op het display linksonder aan de voorzijde van de kachel. Zodra de controletemperatuur is bereikt verschijnt op het display de melding: Preparation. Op dat moment treden ook de ventilatoren in werking die voor verspreiding van de warmte in de ruimte zorgen.
  • Achter de branddeur ziet u na enige tijd vlammetjes, een teken dat de kachel brandt.
  • Op de afstandsbediening ziet u aan de rechterkant een thermometer en de tekens + en -. Hiermee kunt u de temperatuur verhogen en verlagen. De hoogte van de temperatuur wordt weergegeven op het display van de pelletkachel.
  • Bij een koudere buitentemperatuur kan het vermogen van de kachel verhoogd worden door te drukken op het linker plusteken. (vlam) Als de gewenste temperatuur is bereikt dan kunt u het vermogen van de kachel verlagen naar niveau 2. Hiervoor drukt u op het linker minteken (vlam) Een lager vermogen houdt in een lager verbruik van de pellets. 
  • Om de warmte meer te verspreiden door de ruimte kunt u eventueel de plafondventilator aanzetten op de laagste winterstand (draait met de klok mee) Hierdoor wordt de warmte omlaag gedrukt. 
  • Om de kachel uit te schakelen (bijvoorbeeld omdat u de woning verlaat of gaat slapen) drukt u gedurende 3 seconden op de rode knop op de afstandsbediening. Er verschijnt dan "final cleaning" op het display. 
  • De motor van de kachel blijft in werking totdat de temperatuur van de kachel daalt tot onder de veiligheidsdrempel die vanuit de fabriek is ingesteld.

   

  ♣ Reiniging kachel:

  Na iedere brandbeurt (veelal de dag na gebruik) dient de kachel schoongemaakt te worden.

  Let op:
  de kachel en as dienen geheel afgekoeld te zijn!

  pelletkachel afbeelding

  1. Open de branddeur door de hendel naar u toe te trekken.
  2. Achter de branddeur ziet u de vuurpot: een soort kommetje. De vuurpot bestaat uit twee delen: verwijder het bovenste deel, de vlamplaat (B) door deze voorzichtig naar boven te trekken, en daarna de zwaardere vuurpot (A). Zuig de as uit zowel de brandkamer alsook uit de vuurpot met de as-zuiger. Gebruik hiervoor de as-zuiger die in de schuine kast onder de trap in de keuken staat.
   Nooit een gewone stofzuiger gebruiken! 
   Het is belangrijk dat de gaatjes in de vuurpot open zijn om een onvolledige verbranding van de pellets te voorkomen. Let hier dus op.
  3. In de brandkamer zitten ook 2 zijpanelen en een achter paneel, om deze schoon te maken gebruikt u de verfkwast die in de kast naast de as-zuiger ligt. Hiermee kunt u ook het glas van de deur as-vrij maken.
  4. Bovenin de brandkamer ziet u ook een koperkleurige plaat: links en rechts hiervan zijn openingen: ook deze dient u middels de stofzuiger as-vrij te maken. Evt kunt u hiervoor ook het kwastje gebruiken.
  5. Plaats de vuurpot terug: eerst het zwaardere deel (A) en druk deze goed naar links zodat deze aansluit tegen de wand (D) van de vuurhaard. Plaats daarna de vlamplaat (B) op de vuurpot. Deze laatste dient geklemd te zitten op de vuurpot.
  6. Het glas van de branddeur kan – indien zwart geworden aan de binnenzijde – eenvoudig gereinigd worden door vochtig keukenpapier in een beetje as te drenken en hiermee het glas af te nemen.
  7. Sluit daarna de deur.

  Belangrijk:
  indien het pelletreservoir volledig leeg is dienen resten (stof/ zaagsel ) uit het lege reservoir verwijderd te worden voordat u het reservoir opnieuw vult. Ook hiervoor kunt u de as-zuiger gebruiken.

  ♠ Reiniging as-zuiger:

  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens de as-zuiger leeg te maken
  • Open het deksel en deponeer de as in een vuilniszak
  • Maak de filterzak schoon door deze uit te kloppen
  • Op regelmatige basis de filterzak onder de kraan wassen en goed laten drogen
  • De filter zelf kan losgedraaid worden van het deksel en onder de kraan afgespoeld worden
  • Beiden moeten geheel droog zijn alvorens terug te plaatsen

  huisjes transpKeuken: pelletkachel instructie

   

  ♠ Gebruik en reinigen:

  De kachel werkt op pelletkorrels. Deze vindt u in het kastje onder de trap. Standaard ligt hier 1 zak.
  Wij vragen onze gasten om vóór de dag van vertrek zelf voor aanvulling van de zak te zorgen.
  U kunt deze kopen bij Obramat in Finestrat. Indien u om redenen hier niet in voorziet, dan wordt de voorraad na uw vertrek door onze gastheren aangevuld. De zak kost dan €12,00 per stuk i.v.m. transport en tijd en wordt op de betaalde borg in mindering gebracht.

  Belangrijk: De dennenappels naast de pelletkachel zijn louter decoratief en mogen nooit in de kachel verbrandt worden.


  Adres Obramat:
  Bulevard Comercial , Av. Pais Valencia 11
  03509 Finestrat GoogleMaps iconRoute

   

  ♣ Gebruik palletkachel:

  • Aan de bovenzijde van de kachel ziet u een klepje: dit is het reservoir om de pellets in te doen
  • Zorg ervoor dat u het reservoir vóór gebruik vult en de klep goed sluit.
   Zowel de klep als de branddeur aan de voorzijde van de kachel tijdens gebruik niet openen!
  • Het rooster in het pellet reservoir mag niet verwijderd worden.
  • Hoeveelheid: vul het reservoir tot maximaal een tweetal cm onder het rooster.
  • Om de kachel te starten drukt u een tweetal seconden op de ON/OFF knop van het display.
  • Na circa 1 minuut verschijnt op het display ‘LOAD WOOD’, de kachel start met het laden van de pellets uit het reservoir naar de brandkamer.
  • Zodra de kachel op temperatuur is verschijnt ‘FIRE ON’ : de kachel is bezig met de laatste inschakeling .
  • Na enkele minuten zal op het display ‘ON1-2-3-4-5’ verschijnen. De kachel is volledig aan.
  • Als ‘ECO” in het display verschijnt betekent dit dat de ingestelde temperatuur is bereikt.
  • Met de – en + toets kunt u zowel de temperatuur als het vermogen van de kachel wijzigen:

   Temperatuur:
   • Druk eenmaal op de - toets om het menu te openen en stel de temperatuur in. Het woord ‘SET’ en de gewenste temperatuur verschijnen op het display.
   • Gebruik de + om de temperatuur te verhogen
   • Gebruik de - om de temperatuur te verlagen
   • Het instellingsmenu sluit automatisch de ingestelde waarde op na enkele seconden
   • Wanneer de kachel tijdens het brandproces de ingestelde temperatuur heeft bereikt zal op het display ‘ECO’ verschijnen.

  Vermogen:

  • Druk eenmaal op de + toets om het menu te openen en stel het vermogen in.
   Het woord ‘POT’ verschijnt in het display en een reeks van 5 mogelijke vermogens.
  • Gebruik de + om het vermogen te verhogen: bijvoorbeeld van 1 naar 2 etc
  • Gebruik de – om het vermogen te verlagen: bijvoorbeeld van 4 naar 3
  • Een hoger vermogen betekent automatisch een hoger pelletverbruik. Een hoger vermogen is noodzakelijk bij koudere temperaturen. Doorsnee zal 3 afdoende zijn.
  • Het instellingsvermogen sluit automatisch de ingestelde waarde op na enkele seconden.
  • Wilt u de kachel uitschakelen, drukt u op de ‘ON/OFF’ knop totdat de tekst ‘CLEANING FINAL’ op het display verschijnt.
   De ventilator van de kachel blijft enige tijd werken om de rookgassen uit de brandkamer af te voeren. Open niet de branddeur tijdens dit proces!
  • Zodra de afkoelingsfase is afgerond verschijnt ‘OFF’ op het display.

   

  ♣ Reiniging kachel:

  De kachel dient dagelijks schoongemaakt te worden.

  1. Open de branddeur door de hendel naar u toe te trekken. Dit kan een beetje stroef gaan. Het beste kunt u met uw linkerhand de deur tegenhouden en met de rechterhand de hendel naar voren trekken.
  2. Achter de branddeur ziet u de brandpot: een soort kommetje.
  3. Verwijder het kommetje en maak deze met de speciale as-zuiger schoon. De as-zuiger staat eveneens in het kastje onder de trap. Nooit een gewone stofzuiger gebruiken!
   Het is belangrijk dat de gaatjes in de vuurpot open zijn om een onvolledige verbranding van de pellets te voorkomen.
  4. Verwijder ook de overige aanwezige as in de brandkamer met de as-stofzuiger.
  5. Plaats de vuurpot terug.
  6. Het glas van de branddeur kan – indien zwart geworden aan de binnenzijde – eenvoudig gereinigd worden middels keukenpapier.
  7. Sluit daarna de deur.
  8. Gebruik nooit vloeistoffen om de brandkamer te reinigen! Behoudens vochtig keukenpapier om het glas van de branddeur te reinigen.


  Storingsmeldingen:

  Het kan voorkomen dat de pelletkachel een piepgeluid/ alarm gecombineerd met de melding "Alarm, fire no" aangeeft. In dit geval kunt u de kachel het beste uitzetten,  en enige tijd later opnieuw opstarten. Mocht dit te vaak voorkomen dan ons graag hiervan op de hoogte stellen.

  • Voor overige meldingen raadpleeg de handleiding. Deze ligt naast de as-stofzuiger, in het kastje onder de trap.

  ♠ Reiniging as-zuiger:

  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens de as-zuiger leeg te maken
  • Open het deksel en deponeer de as in een vuilniszak
  • Maak de filterzak schoon door deze uit te kloppen
  • Op regelmatige basis de filterzak onder de kraan wassen en goed laten drogen
  • De filter zelf kan losgedraaid worden van het deksel en onder de kraan afgespoeld worden
  • Beiden moeten geheel droog zijn alvorens terug te plaatsen